Vibrationsmätning


För att kunna övervaka så att satta gränsvärden inte överskrids måste vibrationsmätningar utföras.

Om de tillåtna vibrationsgränserna överskrids måste ni som beställare snabbt få kännedom om det. På så sätt minimeras riskerna för att förändringar uppstår. Vibrationsmätningen är även ett gott stöd för entreprenören som kommer att kunna anpassa sina arbetsmetoder bättre och på så sätt kunna arbeta effektivare och mer ekonomiskt.

Mättekniken är datoriserad och vi använder ett system som gör vibrationsmätning användarvänligt, lätt överskådligt och kostnadseffektivt. Mätdatan överförs till er i realtid via sms eller e-post så att ni snabbt kan anpassa ert arbetssätt. På så sätt minimeras risken för förändringar på kringliggande fastigheter och miljö.

Mätsystemet är det senaste på marknaden och är driftsäkert, smidigt, pålitligt och kräver lite underhåll.

Vill du bli uppringd?

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig