Integritetspolicy


Med anledning av att den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft 25 maj 2018 har Omgivningskontroll i Sverige AB sett över integritetsskyddet för våra kunder, för att säkerställa att vår lagring och hantering av personuppgifter uppfyller förordningens krav. Detta innebär att i de fall då du som besökare eller kund lämnar uppgifter till oss kommer vi inte att lämna ut dessa uppgifter till obehöriga. Personuppgifter (namn, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med kontaktformulär sparas för det syfte du fyllt i formuläret så att vi ska kunna kontakta dig i enlighet med din önskan.

Genomgående i förordningens krav är att lagring och hantering av personuppgifter ska vara "ändåmålsenliga", d v s att onödig information inte sparas, att den inte sparas under längre tid än nödvändigt, och att syftet med lagringen är klart angivet. Ansvaret för bedömningen av vad som är ändamålsenligt vilar till stor del på den "personuppgiftsansvariga", d v s i vårt fall på Omgivningskontroll i Sverige AB AB. Personuppgifterna sparas så länge det finns ett dokumenterat syfte för detta med hänvisning till bokföringslagen.
Som säljstöd använder vi oss av Lime som utvecklat en lösning som tar höjd för de skärpta kraven som kommer med GDPR.

Vill du bli uppringd?

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig