• Vi erbjuder kontroller/provtryckning av rökkanaler/eldstäder både före och efter vibrationsalstrande arbeten.

Skorstenar


Även rökkanaler/eldstäder kan påverkas av vibrationsalstrande arbeten i närområdet. Vi erbjuder därför kontroll/provtryckning både före och efter att de vibrationsalstrande arbetena utförts. Rökkanalernas skick och täthet kontrolleras och dokumenteras av certifierad skorstensfejarmästare  enligt Svensk Standard (460 48 60).