• Vi erbjuder kontroller/provtryckning av rökkanaler/eldstäder både före och efter vibrationsalstrande arbeten.

Skorstenar


Även rökkanaler/eldstäder kan påverkas av vibrationsalstrande arbeten i närområdet. Vi erbjuder därför kontroll/provtryckning både före och efter att de vibrationsalstrande arbetena utförts. Rökkanalernas skick och täthet kontrolleras och dokumenteras av sakkunnig skorstenstekniker enligt Svensk Standard (460 48 60).

Vill du bli uppringd?

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig