Skadeutredning


Även om alla omgivningskontroller är vidtagna så kan det ändå uppstå förändringar som måste utredas.

Alla påtalade förändringar behöver inte bero på ditt projekt utan kan ha orsakats av andra faktorer.

Att hantera klagomål och tvister kan vara mycket tidskrävande och det kan också behövas juridisk rådgivning. Vi vill bli en länk mellan dig som byggherre och tredje man. Därför hjälper vi gärna till med en opartisk skadeutredning med riskanalys, besiktning och mätvärden på den vibrationsalstrande verksamheten som grund.

Med hjälp av underlagen utreder vi om förändringar uppstått p.g.a. de vibrationsalstrande arbetena. Med hjälp av en noggrann skadeutredning kan eventuella spörsmål utredas snabbt och på så sätt undvika långdragna och kostsamma processer.

Vill du bli uppringd?

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig