• Miljöpolicy

  Vi bryr oss om både människor och miljön.

Miljöpolicy


Vi bryr oss om både människor och miljön. För oss är det självklart att aktivt värna om miljon på bästa möjliga sätt. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt för att hitta miljöanpassade lösningar och produkter. Vårt mål är att minska miljöpåverkan genom vårt arbete men också genom kostnads- och miljöeffektiva lösningar till våra samarbetspartner.

 • Vi har ett ansvarsfullt ledarskap som värnar om miljömedvetenhet.
  • Vi arbetar kontinuerligt för att minska miljöpåverkan genom effektiva arbetssätt och ständigt förbättra               våra arbetsmetoder.
 • Vi arbetar aktivt med att minimera användningen av skadliga ämnen och kemikalier i vår verksamhet.
 • Vi arbetar aktivt genom att minska miljöpåverkan vid resor i tjänsten.
 • Vi föreslår miljöriktiga produkter och metoder till våra kunder.
 • Vi vill ständigt utveckla och förbättra vårt miljöarbete.
 • Vi följer gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.
 • Vi håller nära kontakt med kunden för att omgivningspåverkan ska bli så liten som möjligt.

Vill du bli uppringd?

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig